Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quy định sửa đổi, bổ sung về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Theo Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg, hộ gia đình định cư hợp pháp tại địa phương thuộc khu vực nông thôn chưa có nước sạch hoặc đã có nhưng chưa đạt quy chuẩn, chưa bảo đảm vệ sinh và hộ gia đình sau khi đã trả hết nợ vốn vay, có nhu cầu vay mới để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã sử dụng nhiều năm, bị hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo có thể vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với mức vay đối với mỗi loại công trình tối đa là 6 triệu đồng/hộ (thay vì mức tối đa 4 triệu đồng/hộ theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg)