SGTT.VN - Đại diện chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM cho biết: đến nay chất lượng nước kênh Ba Bò vẫn bị ô nhiễm hữu cơ và vi sinh nặng, chưa có dấu hiệu giảm ô nhiễm so với mọi năm, hầu hết các điểm khảo sát đều vượt tiêu chuẩn ở các chỉ tiêu: COD, BOD, DO, tổng N, tổng P, Coliform…

Ngoài ra, nước ngầm ở khu vực này còn có tính axit, với giá trị độ pH rất thấp (từ 3,2 đến 4,3). Độ pH là một trong những thông số quan trọng và được sử dụng thường xuyên để đánh giá mức độ ô nhiễm của nguồn nước.