Tặng phòng học và sách tiếng Hàn cho sinh viên VN

Gốc
Ngân hàng Quốc dân Hàn Quốc và Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc tặng phòng học tiếng Hàn cho trường Đại học Ngoại ngữ và tặng sách giáo khoa tiếng Hàn cho sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tin nóng

Tin mới