Tăng quyền dân, giảm quyền chủ tịch xã

Gốc
Trong phiên thảo luận chiều qua, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, cần giảm bớt quyền hạn của chủ tịch xã và phải có cơ chế giám sát chặt chẽ để thể hiện được quyền lực thực sự của nhân dân.

Tin nóng

Tin mới