CV và thư xin việc luôn luôn đi kèm và liên quan mật thiết với nhau. Tuy nhiên, trong khi hầu hết các ứng viên đều biết được tầm quan trọng của một CV nhưng họ lại không hiểu được sức mạnh của lá thư xin việc.