Căn nhà nhỏ, đủ để đặt 3 quan tài ngay tại phòng khách. Giữa là quan tài người cha, bên phải là quan tài con gái và bên trái là quan tài đứa cháu ruột.