Tăng tốc chống dịch

Gốc

Tăng tốc! Động từ ấy đang xuất hiện nhiều trên truyền thông và không gian mạng những ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021. Khắp nơi trên địa bàn thủ đô, từ công trường, nhà máy, xí nghiệp đến ruộng đồng,… đâu đâu cũng thấy dân ta lấy tăng tốc làm khẩu hiệu và phương châm hành động. Vùng có dịch COVID-19 tăng tốc truy vết, khoanh vùng dập dịch.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/tang-toc-chong-dich-204510.htm