Tăng tốc phát triển công nghiệp phụ trợ

Gốc
Để có thể phát triển ngành công nghệ cao cần có 3 yếu tố cơ bản là thu hút các nhà đầu tư đa quốc gia về công nghệ cao; phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ và tập trung phát triển nguồn nhân lực. Thế nhưng, nhìn lại việc phát triển ngành công nghệ cao nước ta thời gian qua vẫn còn nhiều cái thiếu

Tin nóng

Tin mới