Tăng trưởng 13,7%, BIDV là ngân hàng TMCP có quy mô tài sản lớn nhất

Gốc
Kết thúc năm 2019, tổng tài sản Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đạt 1,46 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 13,7 % so với năm 2018.

Giang Hoàng Lam - Anh Nguyễn

Nguồn Zing: https://news.zing.vn/tang-truong-13-7-bidv-la-ngan-hang-tmcp-co-quy-mo-tai-san-lon-nhat-post1036668.html