Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng trưởng cao, lợi nhuận thấp

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp điện tử (CNĐT) có nhiều khởi sắc, không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước mà còn xuất khẩu (XK). Với diễn biến hiện tại, kim ngạch XK của ngành CNĐT từ nay đến năm 2010 đạt 3 - 5 tỷ USD theo mục tiêu chiến lược của Chính phủ đề ra, sẽ trong tầm tay.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2007/12/137505