Diễn biến kinh tế vĩ mô gần đây đã gây ra nhiều tranh luận, đặc biệt là chính sách tiền tệ, tỷ giá hối đoái, chính sách tài khóa và về vấn đề nên hay không nên tập trung vào bình ổn kinh tế bao gồm cả việc tiếp tục giảm lạm phát… Đó là nội dung chính được bàn thảo trong buổi Hội thảo sáng nay ngày 2/10 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư với chủ đề “ Ổn định kinh tế vĩ mô – những thách thức và cách giải pháp cho Việt Nam”.

Tăng trưởng hay phát triển bền vững?