Tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong nhiều năm

Gốc
Nhìn lại 3 tháng đầu năm, Thủ tướng cho rằng, nhiều chỉ tiêu giảm so với kế hoạch do ảnh hưởng kinh tế thế giới suy thoái như công nghiệp, dịch vụ, xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, du lịch. Tăng trưởng GDP trong quý I là 3,1 % thấp nhất trong nhiều năm qua, ước đạt cả năm ở mức 5%.

Tin nóng

Tin mới