Đến ngày 30/9/2014, tổng phương tiện thanh toán tăng 10,73%, huy động vốn tăng 11,01% so với cuối năm 2013.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2014.

Đến ngày 30/9/2014, tổng phương tiện thanh toán tăng 10,73%, huy động vốn tăng 11,01% (huy động bằng VND tăng 12,37%, huy động bằng ngoại tệ tăng 2,78%) so với cuối năm 2013; thanh khoản của các TCTD tiếp tục được đảm bảo và dư thừa, lãi suất thị trường liên ngân hàng giảm và ổn định ở mức thấp.

Đến nay, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bằng VND đã giảm 0,5-1,5%/năm so với cuối năm 2013. Lãi suất của các khoản vay cũ tiếp tục được các TCTD tích cực giảm; đến ngày 18/9/2014, dư nợ cho vay bằng VND có lãi suất trên 15%/năm chiếm 4,25% tổng dư nợ cho vay VND, giảm so với tỷ trọng 6,3% cuối năm 2013; dư nợ có lãi suất trên 13%/năm chiếm 12,16% tổng dư nợ cho vay bằng VND, giảm so với tỷ trọng 19,72% cuối năm 2013.

Đến ngày 30/9/2014, tín dụng toàn hệ thống các TCTD đối với nền kinh tế tăng 7,26% so với cuối năm 2013. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Sau khi điều chỉnh tăng 1% tỷ giá bình quân thị trường liên ngân hàng vào ngày 19/6/2014, tỷ giá thị trường liên ngân hàng dần ổn định ở mặt bằng mới, thanh khoản thị trường ngoại hối khá tốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tổ chức và cá nhân đều được tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Đến ngày 30/9/2014, tỷ giá giao dịch liên ngân hàng quanh mức 21.260 VND/USD, tỷ giá niêm yết mua bán của các ngân hàng thương mại khoảng 21.195-21.245 VND/USD, thấp xa so với mức trần cho phép.

Diễn biến thị trường vàng trong tháng 9/2014 tương đối ổn định, giá vàng trong nước dao động phù hợp với giá vàng trên thị trường quốc tế.