Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng tỷ lệ người dân được điều trị bằng y học cổ truyền

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Thành ủy Hà Nội vừa có Thông tri số 02-TT/TU về lãnh đạo phát triển ngành đông y và Hội Đông y thành phố Hà Nội trong tình hình mới. Thông tri nêu rõ: Sau khi được mở rộng địa giới hành chính, Thủ đô Hà Nội có nguồn lực to lớn về đông y, đặc biệt là nguồn lực con người, kinh nghiệm truyền thống và sự phong phú, đa dạng của nguồn nguyên, dược liệu.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/192145