Tạo bước đột phá xây dựng trung tâm đào tạo nghề ĐBSCL tại Cần Thơ

Gốc
Để trở thành trung tâm đào tạo nghề cho ĐBSCL, Cần Thơ cần thực hiện tốt 5 vấn đề trong xã hội hóa dạy nghề: Quy hoạch, chuẩn bị sẵn về đất, nhân lực, chính sách khuyến khích, tăng cường quản lý của địa phương

Tin nóng

Tin mới