Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tạo đất dụng võ cho người tài

Báo Người Lao Động
Gốc

Bàn về tình trạng đã nêu trong loạt bài “Chảy máu chất xám ở cơ quan công quyền” trên Báo Người Lao Động, khởi đăng từ ngày 15-1, ông Thuyết cho rằng phải cải cách mạnh mẽ, cần cơ chế đặc thù để giữ chân người tài

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/213223.asp