(NLĐ) - Theo thống kê mới nhất của Bộ GD-ĐT, cả nước còn thiếu gần 23.000 giáo viên mầm non và thiếu 26.886 phòng học cho trẻ mầm non. Tình trạng thiếu trường lớp và giáo viên kéo dài ở một số địa phương và chậm được khắc phục, tiêu biểu như ở TPHCM, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bình Dương…

Để giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp và tình trạng quá tải ở các trường mầm non tại các đô thị, Bộ GD-ĐT đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có hướng dẫn các sở GD-ĐT tham mưu cho UBND dành diện tích xây dựng trường mầm non khi phê duyệt thành lập các khu dân cư mới, khu chế xuất, khu công nghiệp; thúc đẩy tiến độ xây dựng các trường công lập ở những phường, xã chưa có trường mầm non. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách cho các tổ chức, cá nhân thành lập trường mầm non ngoài công lập ở những nơi điều kiện kinh tế - xã hội phát triển.