Tạo điều kiện cho DN gặp khó khăn vay vốn

Gốc
(HNM) - Thành phố Hà Nội đang triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, giải quyết lương và các chế độ phụ cấp cho người lao động theo Quyết định 30 của Chính phủ.

Tin nóng

Tin mới