Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương

  Tạo đồng thuận từ lắng nghe dân

  Gốc
  Để kịp thời lắng nghe ý kiến của nhân dân, từ năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quang Bình (Hà Giang) đã xây dựng kế hoạch tổ chức diễn đàn 'Mặt trận lắng nghe dân nói'. Từ diễn đàn này nhiều kiến nghị, bức xúc đã kịp thời được giải quyết, tạo sự đồng thuận của người dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

  Diễn đàn Mặt trận lắng nghe nhân dân nói đã kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh từ cơ sở.

  Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, những năm qua MTTQ huyện Quang Bình từ huyện đến cơ sở đã và đang triển khai tổ chức hoạt động tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Thông qua các buổi tiếp xúc đối thoại cấp ủy, chính quyền nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tiếp thu những đề xuất hiến kế của nhân dân đối với công tác lãnh đạo của cấp ủy, công tác chủ đạo , điều hành tổ chức thực hiện của chính quyền từ huyện đến cơ sở.

  Thống kê trong 5 năm qua cho thấy, cấp ủy huyện Quang Bình đã tổ chức hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; xây dựng kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc 49 cuộc với các thôn, tổ dân phố với sự tham gia của hơn 1.400 người, tiếp thu được 355 ý kiến của nhân dân. Bên cạnh đó UBND huyện và các ban ngành tổ chức được 47 cuộc đối thoại với sự tham gia của khoảng 2.000 người, tiếp thu được 2.345 ý kiến. Cấp xã cũng đã tổ chức được 518 cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân với sự tham gia của hơn 25 nghìn người, tiếp thu được 2.437 ý kiến của nhân dân.

  Để lắng nghe nhiều hơn ý kiến nhân dân, từ năm 2017, MTTQ huyện Quang Bình đã xây dựng kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Mặt trận lắng nghe dân nói” theo từng tháng, từng quý và có sự phối hợp chặt chẽ của Thường trực HĐND, UBND, MTTQ các xã, thị trấn. Đây là hình thức công khai để nhân dân trực tiếp nói lên những mong mỏi với cấp ủy, chính quyền địa phương từ đó khắc phục những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở, giảm tình trạng khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp.

  Qua tổ chức thực hiện, Ủy ban MTTQ huyện Quang Bình đã tổ chức được 17 cuộc, tiếp thu được 200 ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Tại các buổi tiếp xúc đối thoại, các ý kiến phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đều được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành trực tiếp trả lời, giải quyết thỏa đáng các nội dung thuộc thẩm quyền; những nội dung cần xác minh làm rõ hoặc không thuộc thẩm quyền đều được tiếp thu để kiến nghị đến cấp có thẩm quyền giải quyết. Trong quá trình đối thoại, lãnh đạo các cấp cũng trực tiếp tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

  Theo ông Hoàng Trọng Khoắn- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quang Bình việc tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại đã thực sự giúp cho người dân và cấp ủy, chính quyền các cấp gần nhau hơn. Qua các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp đã cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân từ đó giải quyết kịp thời các kiến nghị, bức xúc từ cơ sở. Không chỉ có việc việc tiếp xúc, đối thoại đã giúp cấp ủy chính quyền, các cơ quan, đơn vị có nhiều thông tin, cơ sở để xem xét, điều chỉnh công tác điều hành, quản lý ngày càng sát hợp với tình hình thực tiễn, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

  Để đối thoại thực sự là cầu nối quan trọng, giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy và sự điều hành của chính quyền các cấp sát với đời sống nhân dân, ông Hoàng Trọng Khoắn cho rằng trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường hoạt động này nhất là ở các địa bàn trọng điểm để tìm hiểu, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ người dân nhằm tạo dựng niềm tin, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

  Theo kế hoạch, trong năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện xây dựng kế hoạch tổ chức diễn đàn “Mặt trận lắng nghe nhân dân nói” tại 11 xã, thị trấn trên địa bàn. Việc tổ chức các diễn đàn này nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; Nhiệm vụ triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã đã được lựa chọn để xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã; Tiếp thu các ý kiến đánh giá của nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên, các biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Qua các diễn đàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện sẽ tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia của nhân dân để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

  Trung Hiếu

  Nguồn Đại Đoàn Kết http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/tao-dong-thuan-tu-lang-nghe-dan-tintuc444664