24H.COM.VN - Vú là cơ quan bài tiết đặc biệt của phụ nữ, các tuyến vú phát triển từ tuổi dậy thì và có nhiệm vụ bài tiết sữa trong quá trình sinh đẻ.