Tạo kiểu tóc bằng... lửa ở Gaza

Gốc
Chủ tiệm 37 tuổi xịt chất dễ cháy lên tóc khách hàng, sau đó phun lửa, tạo kiểu, cắt và duỗi.

Tin nóng

Tin mới