Tạo môi trường làm việc điện tử giữa cơ quan nhà nước với người dân và DN

Gốc
(Chinhphu.vn) - Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên quy mô quốc gia; xây dựng các hệ thống thông tin nền tảng tạo môi trường làm việc điện tử giữa cơ quan nhà nước, phục vụ cung cấp dịch vụ cho người dân và DN.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015. Mục tiêu đến năm 2015, 100% các cơ quan nhà nước cấp đơn vị trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội, cấp xã, phường tại các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan được kết nối vào mạng truyền dẫn tốc độ cao, an toàn, bảo mật của Đảng và Nhà nước; 100% các cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể được thực hiện trên môi trường mạng; 70% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc tới 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Từng bước chia sẻ các thông tin hành chính thiết yếu giữa các cơ quan nhà nước, bao gồm: dân cư, thuế, đất đai, xe cộ, xây dựng, thông tin kinh tế - xã hội nhằm giảm tối thiểu các thông tin yêu cầu từ người dân và DN. Chương trình cũng đặt ra mục tiêu xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin chuyên ngành quy mô quốc gia thiết yếu, phục vụ cung cấp dịch vụ cho người dân và DN. Cụ thể, 80% người dân và DN nộp hồ sơ khai thuế qua mạng; 90% Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thủ tục hải quan điện tử; 30% các đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và dịch vụ tư vấn cho các cơ quan nhà nước được thực hiện qua mạng; 100% hộ chiếu được cấp cho công dân Việt Nam phục vụ công tác xuất, nhập cảnh là hộ chiếu điện tử... Định hướng đến năm 2020, từng bước tích hợp các dịch vụ công hướng tới nhu cầu của người dân và DN, phục vụ người dân và DN mọi lúc, mọi nơi dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. Quyết định cũng nêu rõ các nội dung cụ thể của Chương trình và giải pháp, kinh phí thực hiện... Mời bạn đọc xem toàn văn Dự thảo Quyết định và góp ý. Cổng TTĐT Chính phủ Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015. Mục tiêu đến năm 2015, 100% các cơ quan nhà nước cấp đơn vị trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội, cấp xã, phường tại các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan được kết nối vào mạng truyền dẫn tốc độ cao, an toàn, bảo mật của Đảng và Nhà nước; 100% các cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể được thực hiện trên môi trường mạng; 70% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc tới 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Từng bước chia sẻ các thông tin hành chính thiết yếu giữa các cơ quan nhà nước, bao gồm: dân cư, thuế, đất đai, xe cộ, xây dựng, thông tin kinh tế - xã hội nhằm giảm tối thiểu các thông tin yêu cầu từ người dân và DN. Chương trình cũng đặt ra mục tiêu xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin chuyên ngành quy mô quốc gia thiết yếu, phục vụ cung cấp dịch vụ cho người dân và DN. Cụ thể, 80% người dân và DN nộp hồ sơ khai thuế qua mạng; 90% Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thủ tục hải quan điện tử; 30% các đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và dịch vụ tư vấn cho các cơ quan nhà nước được thực hiện qua mạng; 100% hộ chiếu được cấp cho công dân Việt Nam phục vụ công tác xuất, nhập cảnh là hộ chiếu điện tử... Định hướng đến năm 2020, từng bước tích hợp các dịch vụ công hướng tới nhu cầu của người dân và DN, phục vụ người dân và DN mọi lúc, mọi nơi dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. Quyết định cũng nêu rõ các nội dung cụ thể của Chương trình và giải pháp, kinh phí thực hiện... Mời bạn đọc xem toàn văn Dự thảo Quyết định và góp ý. Cổng TTĐT Chính phủ Quyết định cũng nêu rõ các nội dung cụ thể của Chương trình và giải pháp, kinh phí thực hiện...

Tin nóng

Tin mới