Tạo một list nhạc trên blogger.com

Blog trên website blogger hiện còn khá xa lạ với nhiều người. Nhưng nhìn chung cách đưa nhạc vào blogger cũng nhiều phần giống Yahoo! 360o, hãy thao tác các bước sau:

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/145629