Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tạo nguồn lao động chất lượng cao

Báo Nhân Dân
Gốc

ND- Lao động chất lượng cao ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, ngày càng nhiều nước coi trọng việc tạo nguồn lao động và có nhiều sáng kiến thực hiện nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đó.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=133103&sub=83&top=45