Tạo nguồn, nâng cao chất lượng đảng viên nhập ngũ

Gốc
Kiên Giang là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Những năm qua, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh chính trị, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững ổn định.

Một trong những nguyên nhân quan trọng tạo nên kết quả đó là công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên được chú trọng, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tạo nguồn, đưa đảng viên nhập ngũ.

Chú trọng công tác tạo nguồn đảng viên nhập ngũ

Những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, đạt chỉ tiêu trên giao; việc đưa đảng viên nhập ngũ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, chất lượng đảng viên nhập ngũ hằng năm được nâng lên, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh.

Thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc xây dựng nguồn cán bộ chủ chốt cơ sở thông qua chương trình bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp quần chúng ưu tú tại các địa phương vào Đảng và sau đó tham gia nhập ngũ để rèn luyện bản lĩnh, tác phong đã được các địa phương trong tỉnh thực hiện có hiệu quả. Các đảng viên sau khi được rèn luyện trong quân ngũ trở về địa phương đã bổ sung, tăng cường số lượng đảng viên, nâng cao sức chiến đấu cho cấp ủy cơ sở tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan xí nghiệp và đơn vị dự bị động viên. Sau khi xuất ngũ, các đảng viên đã phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Đại tá Đàm Kiến Thức, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang chúc mừng thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021.

Hằng năm, căn cứ vào Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, từng địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên đến tận cơ sở, trong đó chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn đưa đảng viên nhập ngũ.

Đại tá Lê Hoàng Vũ, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Ban CHQS các huyện, thành phố nâng cao chất lượng đảng viên nhập ngũ. Theo đó, đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ đảng viên nâng cao nhận thức về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Song song đó, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh còn chú trọng làm tốt công tác tạo nguồn, đưa đảng viên nhập ngũ, trong đó chú trọng đảng viên chính thức, đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó đã từng bước nâng cao chất lượng thanh niên là đảng viên lên đường nhập ngũ”.

Trên cơ sở chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy các xã, phường, thị trấn chỉ đạo chi bộ quân sự phối hợp chặt chẽ với chi bộ ấp, khu phố, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương trong lựa chọn, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng bảo đảm chất lượng, chú trọng công tác giáo dục, thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị của quần chúng ưu tú, bảo đảm đúng nguyên tắc. “Nhờ thực hiện tốt các khâu, các bước theo chỉ đạo của trên trong công tác tạo nguồn đảng viên trong thanh niên nhập ngũ tại địa phương nên trong những năm qua số lượng và chất lượng đảng viên mới kết nạp đáp ứng được yêu cầu tuyển đảng viên nhập ngũ theo kế hoạch và có thể xây dựng nguồn dự phòng cho đợt tuyển quân tiếp theo”, đồng chí Mai Hoàng Khởi, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết khi trao đổi với chúng tôi.

Qua nhiều năm thực hiện, đảng viên nhập ngũ hàng năm không ngừng tăng lên về số lượng, chất lượng. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh có 255 đảng viên nhập ngũ; riêng năm 2021, có 55 đảng viên nhập ngũ, chiếm 4,28% so với tổng số công dân nhập ngũ. 100% đảng viên nhập ngũ đều viết đơn tình nguyện, với nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, quân đội, có động cơ phấn đấu tốt.

Phát huy vai trò đảng viên, chiến sĩ trong xây dựng LLVT và các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương

Từ thực tiễn cho thấy, những đảng viên trẻ tham gia quân ngũ đã và đang phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu, hăng hái tham gia vào các hoạt động của đơn vị, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Trương Út Bắc, Chính ủy Trung đoàn 893, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cho biết: “Từ nhiều năm qua, trong quá trình tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới cũng như huấn luyện thường xuyên cho bộ đội, những chiến sĩ là đảng viên luôn nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia vào các nhiệm vụ. Là lực lượng xung kích đi đầu trong những nhiệm vụ khó khăn, vất vả, là hạt nhân trung tâm đoàn kết của đơn vị”.

Thanh niên Kiên Giang hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2021.

Đặc biệt những chiến sĩ trẻ là đảng viên sẽ là đội ngũ nòng cốt để phát triển lâu dài trong quân đội, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ vững vàng ý chí để nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Song song với việc tạo nguồn đảng viên nhập ngũ, thời gian qua Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Đảng ủy quân sự các huyện, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương hằng năm xây dựng các Đề án về “Quản lý, giáo dục, phân công công tác cho đảng viên là bộ đội xuất ngũ về địa phương”. Từ đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động tiếp nhận, bố trí, sắp xếp đảng viên xuất ngũ tham gia công tác vào hệ thống chính trị, hoặc tạo điều kiện học nghề và giải quyết việc làm để ổn định cuộc sống. Qua đánh giá của cấp ủy cơ sở, các đảng viên tham gia quân ngũ trở về địa phương đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng chính trị của LLVT địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục xem công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, đưa đảng viên nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng vũ trang tỉnh nói chung, là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nói riêng; tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, nâng cao chất lượng đảng viên nhập ngũ gắn với việc quản lý, giáo dục phân công công tác cho đảng viên xuất ngũ về địa phương.

Bài, ảnh: PHƯƠNG VŨ

Nguồn QĐND https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tao-nguon-nang-cao-chat-luong-dang-vien-nhap-ngu-654345