Tạo sinh kế để người dân thoát nghèo bền vững

Thời gian qua, chương trình an sinh xã hội gắn với giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tiên Yên luôn được cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm, thực hiện bằng những hoạt động thiết thực, nhằm tạo sinh kế cho người nghèo. Nhiều hộ dân nhờ đó đã biết làm kinh tế, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mô hình nuôi dê của gia đình anh Lục Văn Hùng (xã Điền Xá, huyện Tiên Yên) mỗi năm thu hoạch gần 100 triệu đồng.

Mô hình nuôi dê của gia đình anh Lục Văn Hùng (xã Điền Xá, huyện Tiên Yên) mỗi năm thu hoạch gần 100 triệu đồng.

Để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, từ năm 2018 đến nay, UBND huyện Tiên Yên đã phê duyệt 24 dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, với tổng số 540 hộ được hưởng lợi. Tổng kinh phí hỗ trợ trên 5,8 tỷ đồng, thực hiện các mô hình nuôi lợn, trâu, bò, gà, dê, cây ăn quả... Bắt tay vào thực hiện các dự án, đa số hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện đã có ý thức trong xây dựng và thực hiện dự án, xây dựng, tu sửa chuồng nuôi, bố trí lao động tham gia sản xuất. Việc hỗ trợ phát triển sản xuất đã góp phần tăng thu nhập cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó, các hộ nuôi gà Tiên Yên thu nhập bình quân đạt 25-40 triệu đồng/hộ, các hộ nuôi trâu, bò tiếp tục cho trâu, bò sinh sản.
Từng thuộc đối tượng hộ nghèo, gia đình chị Lương Thị Hương (thôn Hà Tràng Đông, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên) được các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội của xã giúp đỡ cách làm, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất. Từ nguồn vốn 50 triệu đồng vay của Ngân hàng CSXH huyện, gia đình chị Hương đã chuyển toàn bộ diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có múi. Đến nay, vườn cây ăn quả của gia đình chị đã cho thu hoạch, ước tính thu về 40 triệu đồng tiền lãi mỗi năm.“Nhờ sự quan tâm của huyện cho vay vốn và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, đến nay gia đình tôi đã có thu nhập ổn định. Gia đình tôi đã viết đơn xin ra khỏi chế độ hộ nghèo và cố gắng phấn đấu để có cuộc sống tốt đẹp hơn” - chị Lương Thị Hương phấn khởi chia sẻ.

Mô hình trồng cây ăn quả có múi của gia đình chị Lương Thị Hương (ngoài cùng, bên trái), thôn Hà Tràng Đông, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, mỗi năm cho thu hoạch 40 triệu đồng.

Mô hình trồng cây ăn quả có múi của gia đình chị Lương Thị Hương (ngoài cùng, bên trái), thôn Hà Tràng Đông, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, mỗi năm cho thu hoạch 40 triệu đồng.

Năm 2021, qua tổng rà soát phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025, toàn huyện Tiên Yên còn 66 hộ nghèo (tương đương 0,52%), 187 hộ cận nghèo (tương đương 1,4%). Tỷ lệ hộ nghèo của Tiên Yên đứng thứ 7/13 địa phương, tỷ lệ hộ cận nghèo thấp hơn mức bình quân chung toàn tỉnh.
Cùng với hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, trong 2 năm 2020 và 2021, huyện Tiên Yên đã hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho 505 lao động nông thôn (17 lớp) với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng; hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề trở lên cho 269 lượt HSSV với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, bằng nguồn huy động xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân, 2 năm qua huyện đã thực hiện hỗ trợ cho 22 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xây mới, sửa chữa nhà ở, với tổng kinh phí hơn 934 triệu đồng.

Lãnh đạo MTTQ huyện Tiên Yên trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ gia đình ông Nình Văn Thống (thôn Đồng Đạm, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên).

Lãnh đạo MTTQ huyện Tiên Yên trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ gia đình ông Nình Văn Thống (thôn Đồng Đạm, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên).

Quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng sự nỗ lực của người dân đã mang lại thay đổi về nhận thức, tư duy trong việc xóa bỏ sự trông chờ ỷ lại vào việc hỗ trợ của Nhà nước và thay vào đó là những lá đơn tự nguyện xin thoát nghèo. Hy vọng rằng, sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền huyện Tiên Yên sẽ giúp địa phương trở thành điểm sáng trong thực hiện công cuộc giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Ngọc Trâm

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/tao-sinh-ke-de-nguoi-dan-thoat-ngheo-ben-vung-3195722.html