Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tạo slideshow trực tuyến

Việc sử dụng công cụ Powerpoint của bộ Microsoft Office để tạo các file trình chiếu khá quen thuộc với người dùng máy tính. Bên cạnh đó, còn có nhiều cách khác để tạo các file trình chiếu, hơn thế nữa chúng ta có thể dùng các file ấy để làm trình bảo vệ bảo vệ màn hình hoặc đưa vào blog. Chẳng hạn như cách tạo file trình chiếu trực tuyến tại địa chỉ http://www.slide.com.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/CNTT/2007/9/23/209895.tno