Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tạo sự hài lòng cho mọi người dân

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) theo cơ chế 'một cửa', góp phần từng bước tiến tới xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, thời gian qua huyện Phú Bình đã thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác CCHC, thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều lĩnh vực.

N gười dân đến làm thủ tục, giấy tờ tại bộ phận “một cửa” huyện Phú Bình.

Thời gian qua việc, đẩy mạnh CCHC là một trong những nhiệm vụ được UBND huyện Phú Bình quan tâm. Thực hiện các quy định, kế hoạch của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Nội vụ về cải cách TTHC, UBND huyện Phú Bình đã triển khai đầy đủ tới các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn các quy định về kiểm soát, rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật và công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp, ngành, cơ quan mình bằng các hính thức theo quy định; đồng thời thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kết quả cho thấy đa số tổ chức, cá nhân đều hài lòng đối với việc niêm yết và tổ chức thực hiện TTHC tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn.

Để kiểm soát TTHC, UBND huyện Phú Bình đã công khai danh mục TTHC cấp huyện, cấp xã trên dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và trên hệ thống phần mềm một cửa, một cửa liên thông điện tử dùng chung, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Các hình thức công khai đối với cấp huyện, cấp xã đều tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện TTHC, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức đồng thời có cơ sở, điều kiện để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức.

Trong năm 2019, thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC, UBND huyện Phú Bình đã giao các phòng, ngành của huyện tiến hành rà soát, đánh giá các TTHC theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết. Qua rà soát đã đề nghị đơn giản hóa 1 TTHC thuộc lĩnh vực công thương. Hiện nay, tại UBND huyện đã đưa vào thực hiện 224 thủ tục hành chính cấp huyện thuộc 15 lĩnh vực. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành có liên quan thống nhất biện pháp thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ. Các phòng ban chuyên môn cử người của cơ quan, đơn vị trực tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tại UBND các xã đã thực hiện thống nhất 165 TTHC thuộc 14 lĩnh vực cấp xã theo quy định; thực hiện liên thông TTHC từ cấp xã lên cấp huyện đối với 25 TTHC. Số TTHC áp dụng dịch vụ hành chính công mức độ 3 là 43 thủ tục.

Để hiện đại hóa nền hành chính, huyện Phú Bình đã triển khai mở rộng trang thông tin điện tử của huyện, kết nối thông suốt đến các đơn vị, cơ sở, các phòng, ban. Qua đó cung cấp thông tin pháp luật, thông tin của ngành, địa phương mà người dân quan tâm; đặc biệt là các quy định pháp luật, thủ tục, quy trình hành chính, nhờ đó việc triển khai công việc trong huyện qua đường internet luôn bảo đảm phục vụ kịp thời, nhanh chóng, chính xác. Đồng thời nâng cấp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; thực hiện kết nối công khai tiến độ giải quyết TTHC tại hệ thống một cửa điện tử lên cổng thông tin của Chính phủ và của tỉnh để giám sát tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 100% công chức các phòng, ban chuyên môn của huyện sử dụng thành thạo máy vi tính trong hoạt động chuyên môn hàng ngày và trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử… Nhờ có nhiều giải pháp đồng bộ, việc CCHC của UBND huyện Phú Bình đã đạt nhiều kết quả khả quan. 9 tháng năm 2019, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, một cửa liên thông trong toàn huyện đã tiếp nhận trên 69.616 hồ sơ. Trong đó giải quyết đúng hạn là 69.143 hồ sơ, lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ nhiều nhất là Tư pháp hộ tịch với trên 57.000 hồ sơ.

Ông Hoàng Thanh Giao, Chủ tịch UBND huyện Phú Bình cho biết: Thời gian tới, huyện Phú Bình sẽ tập trung nguồn kinh phí đầu tư cải tạo cơ sở vật chất các cơ quan hành chính và cải tạo đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị; tăng cường ứng dụng phần mềm trong giải quyết TTHC và trong tổ chức triển khai công việc của cơ quan hành chính Nhà nước từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt trong toàn hệ thống chính trị nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị…

Quỳnh Trang

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/tao-su-hai-long-cho-moi-nguoi-dan-266578-205.html