Tạo sự phát triển ổn định cho ngành giấy Thanh Hóa

Gốc
ND- Thanh Hóa có nguồn lâm sản dồi dào, cho nên từ lâu nhiều nhà máy giấy được xây dựng, đang hoạt động. Có điều, thói quen lợi dụng vốn rừng chậm chuyển đổi, vùng nguyên liệu đã quy hoạch thiếu vốn đầu tư và chưa biết khi nào Nhà máy giấy Châu Lộc đi vào hoạt động. Phát triển công nghiệp phải đi đôi với bảo vệ môi trường là bài học rút ra từ hiện trạng sản xuất bột và giấy.

Tin nóng

Tin mới