Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tạo sức sống mới cho dòng nhạc trẻ

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Sự bùng nổ công nghệ thông tin và truyền thông đang tạo ra cho loài người gẫn gũi nhau hơn trong ngôi nhà chung trái đất. Giao lưu văn hóa đã gắn kết nhân loại và làm cho đời sống tinh thần của con người ngày càng phong phú.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=133088&sub=78&top=43