Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tạo thời cơ phản công

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Trong tác chiến, việc xác định rõ thời cơ để tổ chức phản công là một vấn đề phức tạp. Nếu xác định đúng thời cơ thì sẽ thu được hiệu quả lớn, ngược lại nếu không đúng dễ bị tổn thất...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.25153.qdnd