Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tạo thói quen và kỹ năng cho học sinh ứng phó với các tình huống bất thường

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện hiệu quả các phương pháp giáo dục theo hướng phát triển năng lực học sinh, năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông quan tâm đổi mới phương pháp dạy học.

Cụ thể, các nhà trường có trách nhiệm chỉ đạo giáo viên bộ môn đẩy mạnh việc giao cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo để tiếp nhận kiến thức, hình thành kỹ năng; tăng cường yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Các nhà trường cần xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học theo hướng sắp xếp lại các bài học trong sách giáo khoa thành bài học theo chủ đề, xây dựng một số bài học theo chủ đề liên môn đối với những kiến thức giao thoa giữa các môn học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các nhà trường chủ động giao cho học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập với nhiều hình thức như ở trên lớp, ở nhà hoặc qua mạng internet, tạo thói quen và kỹ năng ứng phó với mọi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và các tình huống bất thường khác…

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/980656/tao-thoi-quen-va-ky-nang-cho-hoc-sinh-ung-pho-voi-cac-tinh-huong-bat-thuong