Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tạo thông thoáng trong quản lý đầu tư xây dựng

Hanoinet - Bộ Xây dựng đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/CP ngày 7/12/2005 và Nghị định số 112/CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=107984