Tạo thuận lợi trong cấp hộ chiếu cho công dân VN ở nước ngoài

Gốc
Để tạo thuận lợi trong việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu (HC) phổ thông và giấy thông hành (GTH) cho công dân VN ở nước ngoài, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao vừa ban hành Thông tư liên tịch số 08 thống nhất hướng dẫn thủ tục cấp HC và GTH ở nước ngoài.

Theo đó, công dân VN ở nước ngoài có nhu cầu được cấp, sửa đổi, bổ sung HC, GTH có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác của VN ở nước ngoài được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự. Trường hợp đang ở nước không có cơ quan đại diện VN thì nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan đại diện VN nơi thuận tiện. GTH cấp cho công dân VN trong những trường hợp: Ra nước ngoài có thời hạn để công tác, học tập, du lịch hoặc giải quyết việc riêng khác mà HC bị mất hoặc hết hạn sử dụng, có nguyện vọng về nước; không được nước ngoài cho cư trú, bị buộc xuất cảnh hoặc tự nguyện xin về nước mà không có HC còn giá trị... Cơ quan đại diện VN quyết định cấp HC, GTH và trả kết quả cho người đề nghị trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. H.Dũng

Tin nóng

Tin mới