Mùa xuân mới đang về, tinh thần kiến tạo, tinh thần phục vụ đang lan tỏa trong đời sống xã hội tạo động lực phát triển đất nước.

Năm 2016, chính quyền các cấp TP Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên tinh thần bám sát thực tiễn, quyết liệt chỉ đạo giải quyết những hạn chế, yếu kém, tạo nguồn lực mới thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Thủ đô. Với chủ đề "Năm kỷ cương hành chính", năm 2017, bên cạnh phát huy kết quả đạt được, thành phố sẽ có những giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn để tạo xung lực phát triển mới.

Tao xung luc cho thanh pho rong bay - Anh 1

Năm 2016, Hà Nội đã đẩy mạnh phát triển hạ tầng làm tiền đề quan trọng phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Ảnh: Khánh Huy

1. Là Thủ đô, “trái tim của cả nước”, trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm khoa học, giáo dục, y tế, trung tâm kinh tế tài chính, du lịch dịch vụ của cả nước..., Hà Nội hội tụ mọi tiềm năng và cơ hội phát triển trở thành Thủ đô Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại. Để phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, Hà Nội xác định phải quyết liệt gỡ bỏ các rào cản kìm hãm, cản trở môi trường đầu tư, đặc biệt là các rào cản lớn đối với việc gia nhập thị trường và khả năng tiếp cận đất đai; nâng cao công tác cải cách hành chính... Giải quyết tốt những bất cập sẽ tạo những xung lực mới thúc đẩy Thủ đô tăng trưởng và phát triển bền vững.

Tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt” được quán triệt đến bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở. Với phương châm “nói đi đôi với làm”, UBND thành phố đã chỉ đạo thành lập 7 tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực trọng tâm, lĩnh vực còn nhiều tồn tại, hạn chế gây bức xúc trong nhân dân. Với quan điểm phải kiểm đếm công việc mới sát thực tiễn, lãnh đạo thành phố duy trì thực hiện nền nếp, khoa học lịch công tác tuần, tháng, quý của UBND thành phố, không để xảy ra việc chồng chéo hoặc bỏ trống nội dung cần chỉ đạo, điều hành.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, nhiều địa phương, đơn vị đã có biện pháp kiên quyết trong việc duy trì kỷ cương, kỷ luật hành chính; chấn chỉnh xử lý nghiêm một số trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm liên đới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Các cấp, ngành tăng cường công tác nắm tình hình tại cơ sở và thông tin trên báo chí để kịp thời phát hiện và chỉ đạo khắc phục hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của UBND thành phố; chủ động đề xuất xử lý, giải quyết những khó khăn, bất cập về cơ chế, chính sách; kịp thời tổng hợp tình hình thực tiễn tại cơ sở để nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách báo cáo UBND thành phố, Chính phủ.

2. Hà Nội là địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức hội nghị lớn để gặp mặt doanh nghiệp, giải quyết kiến nghị, kêu gọi đầu tư, ký kết hợp tác, vinh danh doanh nghiệp. Song song với đó, Hà Nội đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng tỷ lệ kê khai, nộp thuế điện tử lên 98%; rút ngắn thời gian giải quyết đối với thủ tục về quy hoạch: Giới thiệu địa điểm và cung cấp thông tin quy hoạch từ 25 đến 30 ngày xuống còn 10 ngày... Chính quyền các cấp tạo điều kiện để có môi trường kinh doanh thông thoáng; thu hút và khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân yên tâm khởi nghiệp và đầu tư, tạo động lực quan trọng để phát triển kinh tế tư nhân, huy động nhân lực, vật lực của toàn xã hội vào phát triển kinh tế, phấn đấu đưa Hà Nội trở thành thành phố khởi nghiệp, trung tâm sáng tạo của cả nước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản khẳng định, với sự quyết liệt, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, kinh tế - xã hội Thủ đô có kết quả tích cực trên mọi mặt. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,2% - mức tăng cao nhất kể từ năm 2011. Vốn đăng ký của các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã thu hút được 462,413 nghìn tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, trong đó, đầu tư nước ngoài 3,096 tỷ USD, tăng 2,9 lần so với năm 2015. Môi trường đầu tư được cải thiện, chỉ số PCI tăng 2 bậc, xếp thứ 24/63 - cao nhất từ trước tới nay. Toàn thành phố có 22.365 nghìn doanh nghiệp thành lập mới (tăng 19%), cũng là năm số lượng doanh nghiệp thành lập mới cao nhất từ trước đến nay.

Cũng trong năm 2016, lĩnh vực du lịch được quan tâm phát triển và đã có nhiều khởi sắc với lượng khách quốc tế lưu trú đạt 2,86 triệu người, tăng 22,4%. Thành phố đã tổ chức thí điểm không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm được đông đảo người dân hưởng ứng và khởi công dự án Công viên Kim Quy đẳng cấp quốc tế. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được chăm lo thường xuyên, đặc biệt là người có công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

3. Dù có nhiều kết quả nổi bật, song công tác cải cách hành chính, công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng vẫn còn hạn chế; hạ tầng đô thị chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế... Cùng với đó, Hà Nội dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi phân bổ ngân sách của trung ương giảm, đòi hỏi công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố phải đổi mới, quyết liệt hơn nữa để vừa thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp bách, bảo đảm an sinh xã hội.

Năm 2017, TP Hà Nội lấy chủ đề là "Năm kỷ cương hành chính", những khó khăn, hạn chế trên sẽ là một trong những nội dung được UBND thành phố khắc phục triệt để. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, UBND thành phố tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; siết chặt kỷ luật hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Cùng với việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng, UBND thành phố sẽ rà soát, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập khẩu, để giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi, nhất là về thuế, tín dụng, đất đai, nhân lực để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy; xây dựng chính quyền điện tử, bảo đảm công khai, minh bạch, chống nhũng nhiễu và tiêu cực. Quan trọng hơn là tạo động lực để từng đơn vị, từng cán bộ phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng được tốt hơn. Đây chính là nền tảng quan trọng, là xung lực mới để thực hiện sự đổi mới, cải cách kinh tế - xã hội, thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thủ đô - thành phố Rồng bay, văn hiến ngàn đời.

Việt Tuấn