Quan chức Hong Kong vừa chụp ảnh chung với ông Tập, mắc Covid-19

Quan chức Hong Kong vừa chụp ảnh chung với ông Tập, mắc Covid-19

Quan chức Hong Kong dương tính Covid-19 sau khi tiếp xúc gần ông Tập

Quan chức Hong Kong dương tính Covid-19 sau khi tiếp xúc gần ông Tập

Kinh tế-xã hội Hong Kong sau 25 năm trở về với Trung Quốc

Kinh tế-xã hội Hong Kong sau 25 năm trở về với Trung Quốc

Trung Quốc: Không có lý do thay đổi 'một quốc gia, hai chế độ' ở Hong Kong

Trung Quốc: Không có lý do thay đổi 'một quốc gia, hai chế độ' ở Hong Kong

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại Hong Kong

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại Hong Kong

Hong Kong siết an ninh trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình

Hong Kong siết an ninh trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình

Phát biểu đáng chú ý của ông Tập tại lễ nhậm chức của lãnh đạo Hong Kong

Phát biểu đáng chú ý của ông Tập tại lễ nhậm chức của lãnh đạo Hong Kong
Phát biểu đáng chú ý của ông Tập tại lễ nhậm chức của lãnh đạo Hong Kong
Phát biểu đáng chú ý của ông Tập tại lễ nhậm chức của lãnh đạo Hong Kong

Phát biểu đáng chú ý của ông Tập tại lễ nhậm chức của lãnh đạo Hong Kong

Tân đặc khu trưởng Hong Kong nhậm chức

Tân đặc khu trưởng Hong Kong nhậm chức

Ông Tập Cận Bình dự lễ kỷ niệm 25 năm Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình dự lễ kỷ niệm 25 năm Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc

Ông Tập: Không thay đổi mô hình 'một quốc gia, hai chế độ' ở Hong Kong

Ông Tập: Không thay đổi mô hình 'một quốc gia, hai chế độ' ở Hong Kong

Hong Kong thắt chặt an ninh cho chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc

Hong Kong thắt chặt an ninh cho chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc

Hong Kong rực rỡ trong lễ kỷ niệm 25 năm trở về với Trung Quốc

Hong Kong rực rỡ trong lễ kỷ niệm 25 năm trở về với Trung Quốc

Hong Kong thượng cờ kỷ niệm 25 năm ngày trở về Trung Quốc

Hong Kong thượng cờ kỷ niệm 25 năm ngày trở về Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc thị sát Khu hành chính đặc biệt Hong Kong

Chủ tịch Trung Quốc thị sát Khu hành chính đặc biệt Hong Kong

Ông Tập Cận Bình lần đầu rời khỏi Trung Quốc đại lục sau 2 năm Covid, hé lộ điểm đến

Ông Tập Cận Bình lần đầu rời khỏi Trung Quốc đại lục sau 2 năm Covid, hé lộ điểm đến

Chủ tịch Trung Quốc bắt đầu thăm Hong Kong

Chủ tịch Trung Quốc bắt đầu thăm Hong Kong

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hồng Kông

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hồng Kông
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hồng Kông
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hồng Kông

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hồng Kông

Chủ tịch Trung Quốc: 'Hồng Kông trỗi dậy từ đống tro tàn'

Chủ tịch Trung Quốc: 'Hồng Kông trỗi dậy từ đống tro tàn'