Tạp chí Cộng sản được bổ sung vào danh mục báo chí công ích

Gốc
VOV.VN - Tạp chí Cộng sản vào danh mục báo chí công ích phát hành qua mạng bưu chính công cộng...

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục báo chí công ích chuyển phát qua mạng bưu chính công cộng, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Tạp chí Cộng sản vào danh mục báo chí công ích phát hành qua mạng bưu chính công cộng như đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo triển khai thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành./.

Tin nóng

Tin mới