Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Lưới an sinh | Số 2 |: Cần chính sách đặc thù cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Lưới an sinh | Số 2 |: Cần chính sách đặc thù cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
03/12/2022
Sơn La: Tạo cơ hội việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số

Sơn La: Tạo cơ hội việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số

Đại Biểu Nhân Dân
03/12/2022
Gắn phát triển văn hóa - du lịch với hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Gắn phát triển văn hóa - du lịch với hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tạp chí Công thương
02/12/2022
Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Truyền Hình Thông Tấn
01/12/2022
Tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Đại Biểu Nhân Dân
01/12/2022
Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi qua phát triển văn hóa - du lịch

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi qua phát triển văn hóa - du lịch

Tạp chí Công thương
01/12/2022
Tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực

Tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực

Báo Tổ Quốc
30/11/2022
Phát huy vai trò MTTQ Việt Nam trong việc giám sát phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Phát huy vai trò MTTQ Việt Nam trong việc giám sát phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Báo Đại Đoàn Kết
29/11/2022
Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030: Từng bước gỡ khó

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030: Từng bước gỡ khó

Báo Đại Đoàn Kết
27/11/2022
Hà Nội: Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số toàn diện, bền vững

Hà Nội: Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số toàn diện, bền vững

Đại Biểu Nhân Dân
25/11/2022
Thẩm tra báo cáo Chương trình Mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi

Thẩm tra báo cáo Chương trình Mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi

Báo Nghệ An
25/11/2022
Kết nối thị trường tiêu thụ hàng hóa cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Kết nối thị trường tiêu thụ hàng hóa cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Báo VOV
25/11/2022
Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Điện Biên

Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Điện Biên

Tạp Chí Mặt Trận
21/11/2022
Xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu
18/11/2022
Tổ chức tuyên truyền giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi

Tổ chức tuyên truyền giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi

Tạp Chí Mặt Trận
18/11/2022
Đưa sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vươn xa

Đưa sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vươn xa

Báo Quân Đội Nhân Dân
16/11/2022
Đưa sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lên tầm cao mới

Đưa sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lên tầm cao mới

Tạp chí Công thương
15/11/2022
Đắk Nông: Thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

Đắk Nông: Thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

Báo Công Thương
12/11/2022