Tạp chí Xây dựng Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức gặp mặt báo chí triển khai công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Gốc
Sáng ngày 18-6, tại Hà Nội, Tạp chí Xây dựng đảng (Ban Tổ chức Trung ương) đã tổ chức gặp mặt báo chí triển khai công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thuận Hữu, UVTW Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Nguyễn Mạnh Hùng, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thế Kỷ, UVTW Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Trần Bình Minh, UVTW Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã VN; các đồng chí UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương về chỉ đạo tư tưởng và quản lý báo chí; các đồng chí lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí ở Trung ương và một số địa phương.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng khẳng định: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy các địa phương xây dựng các đề án tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức, cán bộ, cơ sở đảng và đảng viên. Trong quá trình đó, các cơ quan thông tấn báo chí ngoài việc tuyên truyền các hoạt động thường xuyên của Ban Tổ chức Trung ương và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đã tích cực phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo, tạo diễn đàn thu hút sự quan tâm của toàn xã hội đóng góp ý kiến hoàn thiện các đề án, đồng thời phản ánh kết quả bước đầu tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Từ khi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) được tổ chức (năm 2016), các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và các địa phương đã tích cực hưởng ứng, trở thành một trong những giải báo chí thu hút sự quan tâm của rất đông đảo các nhà báo. Điều đó phần nào nói lên sự đồng hành và những đóng góp quý báu của các cơ quan báo chí đối với Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian qua.
Năm 2019 là năm trước thềm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đối với cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tập trung lãnh đạo việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng của nhiệm kỳ, đồng thời tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Ngô Minh Tuấn cũng nhấn mạnh những nét mới và một số nội dung cần quan tâm khi triển khai tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Ngô Minh Tuấn nhấn mạnh các cơ quan thông tấn báo chí cần tuyên truyền thật tốt việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng với đầy đủ 4 nội dung của đại hội: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Đồng chí Mai Văn Chính, UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại
buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Mai Văn Chính, UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ niềm vui và gửi lời chúc mừng tới các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo cơ quan báo chí, các nhà báo nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và các địa phương trong thời gian qua đã phối hợp tốt với Ban Tổ chức Trung ương, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và các cấp ủy, tổ chức đảng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
Năm 2019, công tác tổ chức xây dựng Đảng có 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương định hướng công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu tổng kết công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ của Tiểu ban nhân sự và Tiểu ban Điều lệ Đảng. Tiếp tục tổ chức thực hiện các nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tổ chức thành công Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019. Đồng chí Mai Văn Chính mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tin: Phạm GiangẢnh: Bá Thắng