Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tạp chí Xây dựng Đảng đăng bài về Luật biểu tình

Gốc

- Tạp chí Xây dựng Đảng, Tạp chí hướng dẫn công tác tổ chức Xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương ngày 23/11/2011 đăng bài viết "Có cần Luật Biểu tình?" của tác giả Nguyễn Thúy Hoàn.

Trong bài viết đăng trên Tạp chí hướng dẫn công tác tổ chức Xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương, tác giả Nguyễn Thúy Hoàn cho rằng, "trong thời đại ngày nay, biểu tình được hiểu là những hành vi hợp pháp, dân chủ, văn minh nhằm biểu thị thái độ, tình cảm, quan điểm ủng hộ những điều đúng đắn, tốt đẹp và có lợi cho nhân dân, cho đất nước, đồng thời phản đối những hành vi phạm pháp, có hại. Biểu tình là thước đo tâm tư, nguyện vọng của người dân, mức độ đúng, sai của các chính sách để qua đó, Đảng và Nhà nước có chỉnh sửa phù hợp, thúc đẩy xã hội phát triển".

Theo tác giả, "Không phải đến bây giờ trên diễn đàn Quốc hội mới nói đến biểu tình mà chỉ 11 ngày sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, ngày 13/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 31 quy định về thể thức tổ chức các cuộc biểu tình". Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp 1980 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) đều đề cập tới quyền biểu tình.

"Như vậy, biểu tình là một quyền cơ bản của người dân mà Hiến pháp đã quy định thể hiện tính tự do, dân chủ, nhân quyền của chế độ ta, không một ai có thể bác bỏ" - tác giả Nguyễn Thúy Hoàn khẳng định.

"Chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền. Nhân dân sống và làm việc theo pháp luật. Không có luật làm sao sống và làm theo luật? Trình độ dân trí, nhu cầu phát triển của xã hội, cuộc sống đặt ra yêu cầu khách quan cần có Luật Biểu tình. Không phải vô cớ Thủ tướng Chính phủ đề xuất cần xây dựng Luật Biểu tình trong chương trình xây dựng luật của Quốc hội khóa này.

Luật Biểu tình khi được thông qua, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, sẽ tạo hành lang và chuẩn mực pháp lý, xác lập quyền hạn và trách nhiệm của các bên tham gia, trang bị những biện pháp và chế tài cần thiết cho cơ quan quản lý nhà nước thực thi pháp luật. Một Nhà nước của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng phấn đấu vì mục đích dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh không sợ bất kỳ thế lực thù địch nào lợi dụng biểu tình để gây biến loạn" - phân tích trong bài báo trên Tạp chí Xây dựng Đảng.

Dưới bài viết đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng Online, rất nhiều ý kiến phản hồi ủng hộ phân tích của tác giả Nguyễn Thúy Hoàn.

P.V

Nguồn TT&CS: http://bee.net.vn/channel/1983/201111/Tap-chi-Xay-dung-dang-dang-bai-ve-Luat-bieu-tinh-1817710/