Tập điền hồ sơ đăng ký dự thi trên internet

Gốc
NDĐT - Thí sinh nên tập điền hồ sơ đăng ký dự thi trên internet và in ra làm mẫu, đối chiếu trước khi điền vào hồ sơ thực để tránh những nhầm lẫn, sai sót.

Để tập điền hồ sơ đăng ký dự thi, thí sinh vào Cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://thi.moet.gov.vn/?page=1.10. Trước khi điền mẫu, thí sinh cần tra cứu, tham khảo chi tiết về điều kiện thi, tiêu chuẩn tuyển đầu vào, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, mã trường, khối, mã ngành để để áp dụng đúng cho bản thân, điền cho chính xác. Điểm tiện ích của việc tập điền là các thông tin về hộ khẩu, đơn vị đăng ký dự thi, dân tộc, diện ưu tiên, khu vực… đều được lựa chọn từ danh sách có sẵn, không lo gõ nhầm. Sau khi điền xong, thí sinh nhấn vào nút “Kiểm tra phiếu” để soát lại các thông tin một lần nữa, sửa chữa nếu có lỗi và nhấn in. NGỌC TRÁC

Tin nóng

Tin mới