Nhằm tạo động lực và tổng hợp sức mạnh đồng bộ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2009, trong đó nêu rõ 8 nội dung thi đua với một số chỉ tiêu cụ thể.

Ông Ngô Tùng Lâm - Tổng Giám đốc Kĩ thuật Tập đoàn CNTT Việt Nam vừa cho biết, trong 9 tháng vừa qua, hầu hết các đơn vị trong Tập đoàn CNTT VN đều gặp nhiều khó khăn. 9 tháng đầu năm, giá trị TSL của Tập đoàn đạt 19.581,830 tỉ đồng, đạt 51,73% kế hoạch năm và bằng 76,13% so với cùng kì năm 2008; Giá trị TDT đạt 14.927,475 tỉ đồng, đạt 44,28% kế hoạch năm và bằng 74,95% so với cùng kì năm 2008. Tập đoàn vừa phát động thi đua 90 ngày đêm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2009 Đại diện lãnh đạo 10 đơn vị trong Tập đoàn CNTT Việt Nam đã kí cam kết thi đua.