(HQ Online)- Hơn nửa thế kỷ hoạt động, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) ngày càng khẳng định vị thế trụ cột, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Những tháng cuối năm 2015, khi thị trường dầu khí đang trong tình trạng khó khăn do giá dầu thế giới suy giảm, Tập đoàn đã nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước bằng những định hướng chiến lược mới.

Tap doan Dau khi Viet Nam: Dinh huong moi cho phat trien ben vung - Anh 1

Hạ thủy giàn khoan Tam Đảo 03.

Ngày 23-7-2015, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 41-NQ/TW định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, với trọng tâm: Tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tồn trữ, phân phối, dịch vụ và xuất nhập khẩu; trong đó tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí là lĩnh vực cốt lõi, cần phải được quan tâm chú trọng, cần phải tăng cường đầu tư phát triển không chỉ ở trong nước mà vươn ra nước ngoài. Nghị quyết đã mở ra vận hội mới cho sự phát triển Tập đoàn, là động lực lớn lao đối với niềm tin và khát vọng của mỗi cán bộ công nhân viên dầu khí.

Tập đoàn sẽ hình thành bộ phận nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế phát triển ngành dầu khí và Tập đoàn; đồng thời có kế hoạch cụ thể tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 41 trong toàn đơn vị.

Tiếp đó, ngày 16-10-2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 95/2015/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí (ban hành ngày 6-7-1993); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí (9-6-2000) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí (3-6-2008) về việc thực hiện hoạt động liên quan điều tra cơ bản; đấu thầu dự án tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ, khai thác dầu khí (kể cả xử lý, thu gom, tàng trữ, vận chuyển dầu khí trong khu vực khai thác cho tới điểm giao nhận và các hoạt động dịch vụ dầu khí); thu dọn các công trình cố định, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí trong phạm vi lãnh thổ đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia Việt Nam, được xác định theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên và phù hợp Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (1982).

Với 8 chương và 86 điều, Nghị định 95/2015/NĐ-CP đã tạo ra khung khổ pháp lý hoàn chỉnh, quy định đầy đủ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Công Thương và Petrovietnam trong các nội dung về đấu thầu dự án tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; hợp đồng dầu khí; thực hiện hoạt động dầu khí; trữ lượng và phát triển mỏ; thu dọn công trình cố định, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí, cũng như các quy định quản lý nhà nước về hoạt động dầu khí.

Tap doan Dau khi Viet Nam: Dinh huong moi cho phat trien ben vung - Anh 2

Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí thi công khối lượng tầng giàn đầu, giếng H4, mỏ Tê giác trắng

Nghị định quy định, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí trên cơ sở hợp đồng dầu khí hoặc thỏa thuận khác được ký kết với Petrovietnam hoặc với Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam theo quy định của Luật Dầu khí. Nghị định 95/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1-12-2015.

Tap doan Dau khi Viet Nam: Dinh huong moi cho phat trien ben vung - Anh 3

Công nhân Liên doanh Vietsopetro trên giàn khoan mỏ Bạch Hổ

Để thực hiện có hiệu quả những vấn đề trong Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị, lãnh đạo Petrovietnam đã xây dựng chương trình, hành động cụ thể và có kế hoạch thực hiện. Ngày 23/10/2015, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Kế hoạch 19-KH/ĐU, thực hiện Nghị quyết 41, phổ biến đến từng chi bộ.

Hội đồng thành viên Tập đoàn là đầu mối tham mưu với Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bộ Công Thương; đề xuất các giải pháp chiến lược, quy hoạch phát triển Tập đoàn theo Nghị quyết 41; Nghị quyết các mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược kế hoạch hàng năm và 5 năm để triển khai trong toàn Tập đoàn.

Ban Tổng giám đốc Tập đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết 41 và đề xuất xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, bảo đảm phát triển bền vững. Phát hiện, đề xuất, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ phát triển bền vững Petrovietnam, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế…; trước mắt là hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 - năm cuối cùng kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và kế hoạch năm 2016 - 2020, nhằm giữ vững vị thế tập đoàn kinh tế đầu tàu đất nước.

Cuối tháng 10/2015, tại TP Hồ Chí Minh, Petrovietnam đã thực hiện nghi thức đón dòng dầu khí đầu tiên từ Giàn dầu giếng H - mỏ Tê giác trắng (TGT), Lô 16-1 ngoài khơi Việt Nam, do Công ty Liên doanh Hoàng Long (HLJOC) điều hành. Dự án được hoàn thành với hơn 2,4 triệu giờ làm việc không xảy ra sự cố tai nạn nào, hoàn thành trước 18 ngày so với chương trình tăng tốc của Ủy ban Quản lý dầu khí Lô 16-1 và của Petrovietnam, về đích trước 80 ngày so với kế hoạch phát triển mỏ do Thủ tướng phê duyệt.

Đây là dự án thứ ba HLJOC hoàn thành trước tiến độ. Công trình cũng đã được Công ty Đăng kiểm quốc tế Germanischer Lloyd và Đăng kiểm Việt Nam (VIRES) cấp chứng chỉ; tiết kiệm khoảng 37 triệu USD so ngân sách đã phê duyệt. Giàn dầu giếng TGT-H5-WHP vào khai thác trước tiến độ giúp tăng 10.000 - 12.000 thùng dầu/ngày, nâng sản lượng khai thác mỏ Tê giác trắng lên 40.000 - 42.000 thùng/ngày.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể CBCNV Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long; Huân chương Lao động hạng Ba cho một tập thể và 3 cá nhân cùng nhiều phần thưởng khác, vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án Dầu khí H5 mỏ Tê giác trắng, Lô 16-1, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh biển đảo quốc gia.