(VOH) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thành viên đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, cung ứng điện ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, vui chơi giải trí trên cả nước nhân ngày Lễ Quốc khánh 2/9.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo cung cấp điện Lễ Quốc khánh - ảnh: cpv

Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị lập và thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp Lễ Quốc khánh. Không thực hiện các công việc trên lưới dẫn đến phải cắt điện từ ngày 1/9 đến hết ngày 3/9, trừ các trường hợp đặc biệt. Tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động; phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương xây dựng và triển khai phương án bảo vệ an ninh trật tự cho các công trình điện. Yêu cầu các tổng công ty điện lực kiểm tra củng cố lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy cho khách hàng sử dụng điện, các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật trong dịp Lễ Quốc khánh
.