Tập đoàn Farglory mong muốn đầu tư vào thị trường BĐS TP HCM

Mong muốn đầu tư hợp tác với thành phố trong các lĩnh vực như: xây dựng trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khách sạn và văn phòng làm việc...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/04/09/114232/7220