Theo tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên, UBND tỉnh Phú Yên đã chấp thuận về chủ trương dành 3.000ha đất tại khu vực Nam Tuy Hòa (Phú Yên) cho Dự án Thành phố sáng tạo.