Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tập đoàn Hòa Bình lên tiếng phủ nhận tổ chức họp báo về phiên họp HĐQT

Ngày 9/1, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Hòa Bình Corp HoSE: HBC) phát đi thông cáo báo chí do Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải ký, trong đó khẳng định doanh nghiệp này hiện chưa có kế hoạch tổ chức bất kỳ cuộc họp báo nào.

Trong văn bản, ông Lê Viết Hải cho biết Tập đoàn Hòa Bình sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc họp HĐQT nào trong ngày 10/1/2023 dưới sự chứng kiến, tham dự của báo chí theo như phát biểu trên truyền thông của ông Dương Văn Hùng, đại diện nhóm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Ông Hải cũng khẳng định, mọi hành vi tự ý tổ chức cuộc họp hay họp báo có sự tham gia của truyền thông hoặc phát ngôn của bất kỳ tổ chức cá nhân nào, nhằm mục đích công bố ra công chúng các thông tin nội bộ của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình mà chưa được Tập đoàn cho phép, đều là hành vi phạm pháp luật và vi phạm quy định của HBC.

Theo ông Hải, Hòa Bình Corp sẽ kiên quyết áp dụng tất cả các biện pháp luật định để bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và quyền lợi chính đáng của toàn thể cổ đông. Tập đoàn sẽ tiếp tục yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét xử lý nghiêm theo luật định đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi tự ý công bố các thông tin nội bộ về hoạt động quản trị, bao gồm cả các cá nhân, tổ chức có hành vi tiếp tay cho việc phát tán thông tin nói trên.

Trước đó, sáng ngày 9/1, đại diện của Xây dựng Hòa Bình xác nhận với Mekong ASEAN về việc ông Lê Viết Hải yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường.

Tin liên quan

Toàn cảnh cuộc nội chiến tại “đế chế” xây dựng Hòa Bình

Chương trình họp dự kiến thông qua việc bãi nhiệm một số thành viên HĐQT, thay đổi một số quy định trong Điều lệ của công ty, bầu bổ sung một số thành viên HĐQT mới, làm sáng tỏ các thông tin tài chính của công ty do nhóm ông Nguyễn Công Phú công bố và diễn giải.

Khoản 3, điều 115, Luật doanh nghiệp quy định, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp HĐQT vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao hoặc/và trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Về cơ cấu sở hữu, tính tới thời điểm hiện tại, Chủ tịch Lê Viết Hải là cổ đông lớn nhất tại Hòa Bình khi sở hữu 43,91 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 17,86% vốn điều lệ. Tính thêm sở hữu của các thành viên trong gia đình, con số này tăng lên hơn 22%.

Minh Phong