Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tập đoàn Hoa Sen: Các khoản nợ và hàng tồn kho lại tăng mạnh

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 niên độ tài chính năm 2020-201 của Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG) cho thấy, nợ phải trả chiếm 61% tổng tài sản, hàng tồn kho lên tới 111%.

Cũng theo báo cáo thì kết quả kinh doanh của HSG cho thấy sự khởi sắc khi lợi nhuận đạt tới 3.372 tỷ đồng, tăng tới 381% so với cùng kỳ và đã vượt kế hoạch năm.

Thống kê cho thấy, từ 1/4 đến 30/6/2021 doanh thu thuần tại Hoa Sen đạt gần 12.984 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ 2020. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.702 tỷ đồng, tăng gấp 5,3 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu niên độ (từ 1/10 đến 30/6/2021), sản lượng bán hàng của Hoa Sen là trên 1,69 triệu tấn, tăng 54% so với cùng kỳ. Doanh thu hơn 32.929 tỷ, lãi sau thuế tại HSG đạt hơn 3.372 tỷ, tăng trưởng lần lượt 72% và 381%.

Báo cáo cho thấy, HSG đã thực hiện 94% kế hoạch sản lượng, 99,8% mục tiêu doanh thu và 225% mục tiêu lợi nhuận toàn niên độ.

Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản tại HSG tăng 42% so với đầu năm (1/10/2020). Tổng tài sản tăng chủ yếu do giá trị hàng tồn kho tăng mạnh 111% so với đầu năm, lên mức hơn 11.712 tỷ đồng, chiếm 46% tổng tài sản. Trong đó, tăng chủ yếu là nguyên vật liệu lên mức hơn 5.649 tỷ đồng, tương đương tăng gấp 5 lần so với đầu năm; thành phẩm cũng tăng 103%, lên mức gần 3.430 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2021 các khoản phải thu cũng tăng 86% lên mức 3.765 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng ghi nhận gần 2.908 tỷ đồng, tăng 64% so với đầu năm

Với số liệu này, nợ phải trả tại HSG tính đến 30/6/2021 đã tăng 37% lên mức 15.305 tỷ đồng, chiếm 61% tổng tài sản và gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ ngắn hạn phải trả tăng 52% so với đầu năm, ghi nhận hơn 13.666 tỷ đồng.

Đến cuối quý 2/2021, tổng dư nợ đi vay tại HSG ghi nhận hơn 7.075 tỷ đồng. Trong đó,ngân hàng Vietcombank cho HSG vay hơn 1.512 tỷ đồng (bao gồm dài hạn và ngắn hạn); ngân hàng Vietinbank cũng đang cho vay 2.794 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng MSB với 120,4 tỷ đồng; ngân hàng BIDV gần 245 tỷ đồng…

Bảo Hân

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/tap-doan-hoa-sen-cac-khoan-no-va-hang-ton-kho-lai-tang-manh-post110471.html