Tập đoàn Malaysia sẽ đầu tư các khu đô thị cao cấp, thương mại tại Bình Dương

Tập đoàn sẽ đầu tư 3 dự án khu đô thị cao cấp, thương mại và trường học quốc tế vào tỉnh Bình Dương...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/hoatdongdoanhnghiep/2008/04/03/103746/7072