Cuộc đấu lý gần 12.000 tỉ đồng chưa hồi kết

Cuộc đấu lý gần 12.000 tỉ đồng chưa hồi kết

Bị truy thu gần 12.000 tỷ đồng ở Nha Trang, Tập đoàn Phúc Sơn nói gi?

Bị truy thu gần 12.000 tỷ đồng ở Nha Trang, Tập đoàn Phúc Sơn nói gi?

Điểm lại những sai phạm tại 3 dự án BT của Tập đoàn Phúc Sơn

Điểm lại những sai phạm tại 3 dự án BT của Tập đoàn Phúc Sơn

Tập đoàn Phúc Sơn phải nộp gần 12.000 tỷ đồng cho dự án ở TP. Nha Trang

Tập đoàn Phúc Sơn phải nộp gần 12.000 tỷ đồng cho dự án ở TP. Nha Trang

Khánh Hòa yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn nộp ngân sách gần 12.000 tỷ đồng

Khánh Hòa yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn nộp ngân sách gần 12.000 tỷ đồng

Yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện nghĩa vụ tài chính gần 12.000 tỷ đồng

Yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện nghĩa vụ tài chính gần 12.000 tỷ đồng

Khánh Hòa đề nghị Tập đoàn Phúc Sơn sớm nộp gần 12.000 tỷ đồng

Khánh Hòa đề nghị Tập đoàn Phúc Sơn sớm nộp gần 12.000 tỷ đồng

Tập đoàn Phúc Sơn phải nộp 12.000 tỷ đồng tại dự án Sân Bay Nha Trang cũ

Tập đoàn Phúc Sơn phải nộp 12.000 tỷ đồng tại dự án Sân Bay Nha Trang cũ

Loạt dự án BT của Tập đoàn Phúc Sơn ở Khánh Hòa đều chậm tiến độ

Loạt dự án BT của Tập đoàn Phúc Sơn ở Khánh Hòa đều chậm tiến độ

Yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn nộp ngân sách gần 12.000 tỷ đồng

Yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn nộp ngân sách gần 12.000 tỷ đồng

Khánh Hòa yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn nộp ngân sách gần 12.000 tỷ đồng

Khánh Hòa yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn nộp ngân sách gần 12.000 tỷ đồng

Khánh Hòa đề nghị Tập đoàn Phúc Sơn nộp ngân sách gần 12.000 tỷ đồng

Khánh Hòa đề nghị Tập đoàn Phúc Sơn nộp ngân sách gần 12.000 tỷ đồng

Khánh Hòa yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn nộp ngân sách gần 12.000 tỷ đồng

Khánh Hòa yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn nộp ngân sách gần 12.000 tỷ đồng

Tập đoàn Phúc Sơn phải nộp gần 12.000 tỷ đồng tại dự án sử dụng khu vực sân bay Nha Trang cũ

Tập đoàn Phúc Sơn phải nộp gần 12.000 tỷ đồng tại dự án sử dụng khu vực sân bay Nha Trang cũ

Tập đoàn Phúc Sơn phải sớm nộp 12.000 tỉ tại dự án đất sân bay Nha Trang cũ

Tập đoàn Phúc Sơn phải sớm nộp 12.000 tỉ tại dự án đất sân bay Nha Trang cũ